Poznaj role w Business Intelligence

Analityk Danych

Analitycy danych są zaangażowani w zbieranie danych, strukturyzowanie baz danych, tworzenie modeli danych, a także przygotowywanie zaawansowanych analiz, które wyjaśniają trendy występujące w danych. Analitycy danych są również zaangażowani w pomoc kadrze menedżerskiej w podejmowaniu strategicznych decyzji. Budując modele analityczne dają potrzebną wiedzę pozwalającą na podejmowanie decyzji. Zadaniem analityka danych jest także przetwarzanie i raportowanie danych potrzebnych do oceny efektywności działów operacyjnych. Analitycy przetwarzają duże ilości danych i prezentują je w przystępnym formacie swoim interesariuszom.

Analityk BI

Analityk business intelligence współpracuje z kadrą menedżerską w optymalizacji biznesu. Osoba na takim stanowisku analizuje pojedyncze KPI w przedsiębiorstwie, jego ogólny stan oraz identyfikuje miejsca do usprawnień biznesu. Wszystko to uargumentowane na podstawie twardych danych i znajomości biznesu. Można powiedzieć niejako, że analityk BI skupia się na analizie i raportowaniu danych historycznych oraz komentowaniu danych.
Dzięki takiej analizie wspiera przedsiębiorstwo w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, a także wskazuje nadchodzące zagrożenia i dobre praktyki. Aby poprzeć swoje założenia, przygotowują oni funkcjonalne dashboard’y wspomagające w podejmowaniu decyzji, a także śledzące efektywność przedsiębiorstwa w poszczególnych dziedzinach.

Architekt Danych

Praca w roli data architect wymaga dobrego zrozumienia pracy na bazach danych i aplikacji wspierających ich rozwój. Architekci danych znają wszystkie fazy modelowania danych włączając w to definiowanie i optymalizację baz danych. Ciągła edukacja i rozwój w tej branży pełni bardzo ważną rolę.
Architekt danych zwykle ma wykształcenie w zakresie nauk informatycznych lub podobnych. Najważniejsze umiejętności wymagane w tej roli to:
– Projektowanie modelów procesowania danych i ich implementacja,
– Budowa diagramów opisujących dane i relacje występujące między nimi,
– Tworzenie list komponentów wymaganych do zbudowania systemu zgodnie z projektem

Deweloper Aplikacji

Zadaniem dewelopera aplikacji jest zbudowanie aplikacji mobilnej Power Apps w oparciu o zebrane wymagania przez analityków biznesowych. Deweloper przekłada wymagania na ostateczny produkt, który musi być dopracowany w każdym detalu, zaczynając od opracowania modelu danych i połączeń między nimi, przez zaszycie wszelkich logik i funkcji wewnątrz aplikacji, a kończąc na konfiguracji interfejsu użytkownika w celu zapewnienia najlepszych doświadczeń związanych z UI oraz UX.

Architekt Rozwiązań

Zadaniem Solution Architect jest utworzenie ogólnej wizji danego rozwiązania czy problemu biznesowego. Architekt jest zobowiązany do wskazania odpowiednich narzędzi i opisania pracy z nimi, oraz zarządzanie rozwiązaniem. Osoba ta odpowiada za wskazanie najlepszej możliwie technologii i integracji między nimi tak, aby rozwiązanie spełniało wszystkie wymagania biznesowe, a ponadto minimalizowało koszty i było jak najlepiej zoptymalizowane. To jedna z najważniejszych ról w projekcie technicznym.