Wykorzystaj Power Automate – kolejną aplikację low-code, która umożliwi Ci tworzenie zaawansowanych przepływów pracy. Określ zdarzenia, które mają generować akcje, takie jak odświeżanie danych, powiadomienia, zmiany statusów. Poznaj narzędzie do pełnej integracji środowiska Office365.