Sequence

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się rzadko używanej funkcji w Excelu o nazwie SEQUENCE. Funkcja ta generuje chronologiczną listę liczb we wskazanym zasięgu. Co ciekawe, zasięg może być jedno lub dwuwymiarowy, co determinują argumenty rows i columns.

Wzór i omówienie

Jak wspomniałem powyżej celem funkcji jest zwrócenie zasięgu z listą liczb w chronologicznej kolejności. Przyjrzyjmy się teraz wzorowi funkcji.

= SEQUENCE (rows, [columns], [start], [step])

Gdzie:

  • rows – liczba wierszy, która ma zostać zwrócona
  • columns (opcjonalnie) – liczba kolumn, która ma zostać zwrócona
  • start (opcjonalnie) – liczba porządkowa, od której ma się zacząć sekwencja (domyślnie 1)
  • step (opcjonalnie) – inkrementacja pomiędzy wartościami (domyślnie 1)

Wykorzystanie

Funkcja SEQUENCE generuje listę wartości w jednym lub dwóch wymiarach. Zatwierdzenie funkcji powoduje rozlanie zasięgu w arkuszu zgodnie ze wskazanymi argumentami. Funkcja SEQUENCE może być również użyta wewnątrz innej funkcji, aby utworzyć numeryczny zasięg, co często jest wymaganiem w bardziej zaawansowanych formułach. Przyjrzyjmy się poniższym przykładom zastosowania funkcji:

  • =SEQUENCE(5) – formuła zwróci zasięg {1;2;3;4;5} w pięciu wierszach;
  • =SEQUENCE(,5) – formuła zwróci zasięg {1;2;3;4;5} w pięciu kolumnach;
  • =SEQUENCE(10,5,0,3) – formuła zwróci zasięg w 10 wierszach i 5 kolumnach zaczynając od 0 i zwiększając go co krok o 3 tak jak na poniższym zrzucie ekranu.

Funkcja SEQUENCE działa zarówno z liczbami dodatnimi oraz ujemnymi. Odliczanie od 10 w dół będzie wyglądać następująco: =SEQUENCE(11,1,10, -1) – zwraca zasięg {10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;0}.

Zagnieżdżanie w innych formułach

Jako że daty w Excelu są sprowadzane do liczb możemy łatwo wykorzystać funkcję SEQUENCE w celu generowania listy dat. Na przykład możemy utworzyć listę 10 następnych dni zaczynając od dnia dzisiejszego wykorzystując funkcję SEQUENCE wraz z TODAY.

=SEQUENCE (1,10,TODAY(),1)

Funkcję SEQUENCE możemy również użyć w celu wygenerowania nazw dwunastu miesięcy (zamiast dat) wykorzystując funkcje TEXT, EDATE, DATE oraz SEQUENCE.

= TEXT( EDATE( DATE( 2022,1,1), SEQUENCE( 12, 1, 0)), “mmmm”)

Podsumowanie

W artykule omówiłem zasady pracy z funkcją SEQUENCE, a także przedstawiłem przykłady jej zastosowania. W dalszych artykułach postaram się przybliżyć więcej funkcji, które bazują na rozlewaniu zasięgu, ponieważ praca na dynamicznych zasięgach pozwala zautomatyzować wiele zadań.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!