LET – czyli definiowanie zmiennych w funkcjach Excela

Funkcja let pozwala na zdefiniowanie zmiennych wewnątrz formuły. Możemy wskazać trzy główne powody, dla których warto ją wykorzystywać:

  1. Pozytywnie wpływa na prędkość obliczania formuł poprzez eliminację zbędnych kalkulacji;
  2. Sprawia, że bardziej skomplikowane formuły są prostsze w pisaniu;
  3. Formuły są bardziej przejrzyste.

Omówienie wzoru

Syntax funkcji LET wygląda następująco:

=LET( name1, value1, [name2/value2], …, result)

Gdzie:

  • name1 – pierwsza nazwa zmiennej, musi zaczynać się literą;
  • value1 – kalkulacja przypisana do pierwszej zmiennej;
  • name2/value2 (opcjonalne) – druga nazwa zmiennej i jej wartość, argumenty wprowadzane parami;
  • result – kalkulacja lub wcześniej wskazana zmienna.

Wykorzystanie funkcji

Funkcja LET pozwala na definiowanie zmiennych wewnątrz formuły. Raz zdefiniowana zmienna może być przypisana do wartości statycznej lub wartości opartej o obliczenie. Formuła może odwoływać się do zmiennej tyle razy ile jest to potrzebne, choć sama zmienna jest definiowana tylko raz. Wartości zmiennych są definiowane parami oddzielanymi przecinkiem (lub średnikiem w zależności od Twoich ustawień Excela) jako nazwa1 i wartość1. Funkcja LET pozwala na zdefiniowanie maksymalnie 126 zmiennych, natomiast minimalnie 1 para jest wymagana. Wynik funkcji LET jest zawsze ostatnim argumentem funkcji.

Nazwy zmiennych w funkcji LET zawsze muszą rozpoczynać się literą. Ważne jest, że nazwy nie są podatne na wielkość liter. Możesz używać nazw, które zawierają cyfry, takich jak “count1”, czy “count2”, lecz nazwy jak “ct1” czy “ct2” wywołają błąd, ponieważ Excel będzie je interpretował jako odniesienie do komórek. Należy również pamiętać, że nie można wykorzystywać spacji w definiowaniu nazw zmiennych. Zamiast tego użyj podkreślnika (_).

Przykłady zastosowania

Przejdźmy zatem do przykładów wykorzystania funkcji LET:

  • =LET( x, 10, x+1) – wynikiem funkcji będzie 11
  • =LET( x, 10, y ,5, x+y) – wynikiem funkcji będzie 15

Jak wspomniałem wcześniej, główną zaletą wykorzystania funkcji LET jest uproszczenie formuły i eliminacja zbędnych kalkulacji. Przykładem będzie zastosowanie funkcji SEQUENCE to wygenerowania wszystkich dat w okresie 01.08.2022 i 15.08.2022 z wyłączeniem sobót i niedziel.

=LET( dates, SEQUENCE( C5-C4+1,1,C4,1), FILTER( dates, WEEKDAY( dates, 2)<6))

Zwróć uwagę, że zmienna dates jest wykorzystana w funkcji dwa razy. Raz wewnątrz funkcji FILTER, a następnie wewnątrz funkcji WEEKDAY. W pierwszym przypadku surowe daty z funkcji SEQUENCE są przekazane do funkcji FILTER jako zasięg do filtrowania. W drugiej instancji daty z funkcji SEQUENCE są przekazane do funkcji WEEKDAY, która sprawdza numer dnia tygodnia. Wynik funkcji WEEKDAY jest użyty do przefiltrowania oryginalnego zasięgu.

Gdybyśmy nie wykorzystali funkcji LET, funkcja SEQUENCE musiałaby pojawić się dwa razy wewnątrz tej samej funkcji. Funkcja LET pozwoliła na pojawienie się i obliczenie SEQUENCE tylko raz wewnątrz formuły.

Podsumowanie

W artykule omówiłem funkcję LET. Wymieniłem główne zalety jej wykorzystania, omówiłem wzór funkcji w Excelu, a także podałem przykłady zastosowania w praktyce. Excel oferuje wiele nowych funkcji w pakiecie Office365, co będę starał się Wam przybliżać w dalszych wpisach.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!