Wykres liniowy z obszarem celu w tle

W dzisiejszym artykule przybliżę funkcjonalność jaką można utworzyć w Power BI z wykorzystaniem standardowo dostępnych wykresów. Utworzymy wykres liniowy, który w tle będzie zawierał pole stanowiące ramy celu wykonania. Jest to bardzo proste rozwiązanie, które jasno odpowiada na następujące pytania

  • Jaka była wartość sprzedaży;
  • Jaki był cel sprzedaży;
  • W których miesiącach sprzedaż była powyżej celu, a w których poniżej.

Do przedstawienia poniższego rozwiązania posłużyłem się przykładowym zestawem danych z Power BI (financial sample data).

Rozwiązanie

Pierwszym krokiem będzie utworzenie wykresu kolumnowo-liniowego (line and stacked column chart), a następnie umieszczenie na nim zakresu czasu w osi X oraz wysokości sprzedaży w liniowej serii danych.

Kolejnym krokiem będzie utworzenie dwóch miar, gdzie pierwsza będzie odpowiadała za dolną granicę naszego celu, natomiast druga będzie oznaczać jego rozpiętość. Nazwijmy je TargetMinimum oraz TargetHeight. Ustawiłem ich wartości odpowiednio na 7,000,000 oraz 3,000,000, a następnie umieściłem na wykresie w sekcji Column Values.

Jak widać na powyższym mamy już pewien szacunek, dla których wartości są powyżej celu, a dla który ten cel nie został spełniony. Zajmijmy się teraz odpowiednim formatowaniem. Po pierwsze zmieńmy kolory serii na wykresie. Wartość TargetMinimum ustawię zgodnie z kolorem tła (biały), wartość TargetHeight otrzyma bladoniebieski kolor, natomiast wartość Gross Sales otrzyma kolor ciemnoniebieski. Aby zmienić szerokość kolumn przejdźmy do ustawień wykresu, formatowanie kolumn i w sekcji spacing ustawmy inner padding na 0px.

Na koniec wyłączmy legendę i nasz wykres powinien prezentować się jak na poniższym zrzucie.

Pozostaje nam teraz dodać zaznaczenie punktów znajdujących się powyżej / poniżej założonego celu. W tym celu utworzymy kolejną miarę. Nazwijmy ją TargetCallout, a jej DAX powinien wyglądać następująco:

TargetCallout =
IF (
    OR (
        SUM ( financials[Gross Sales] ) < [TargetMinimum],
        SUM ( financials[Gross Sales] ) > [TargetHeight] + [TargetMinimum]     ),
    SUM ( financials[Gross Sales] ),
    BLANK ()
)

Po utworzeniu miary, nanieś ją na sekcję Line values. W opcjach formatowania wykresu dla miary TargetCallout ustaw kolor (w moim wypadku brązowy), wartość stroke width (grubość linii) ustaw na 0, a w sekcji Markers włącz wyświetlanie markerów dla serii TargetCallout (dla Gross Sales pozostaw wyłączone). Ostatnim krokiem będzie utworzenie etykiet danych tylko dla serii TargetCallout i ich odpowiednie sformatowanie.

Podsumowanie

W artykule opisałem sposób tworzenia wizualizacji wykresu liniowego z wykorzystaniem obszaru tła jako celu oraz wyodrębnieniem wartości znajdujących się poza granicami celu. W opisie rozwiązania zostały wykorzystane ogólnodostępne przykładowe dane Power BI.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!