Kultura danych w organizacji

Data Culture stanowi zdolność organizacji do podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o twarde dane. Wysoko rozwinięte organizacje z ugruntowaną kulturą danych konsekwentnie realizują i dostosowują swoją strategię w oparciu o dane.

Dlaczego kultura danych jest tak ważna?

W przypadku braku silnie rozwiniętej analizy danych organizacje często nie są świadome strategicznych możliwości w oparciu o dane jakie posiadają. W gorszym scenariuszu mogą pojawić się także problemy ze strukturą danych i wewnętrznymi procesami. Analiza danych może pomóc organizacji być bardziej efektywną poprzez usprawnianie procesów biznesowych, poprawę obsługi klienta, wdrażaniu nowych strategii i ostatecznie zwiększaniu ROI.
Jak zatem zadbać o rozwój kultury danych w organizacji? Po pierwsze – przykład płynie z góry. Firmy z silnie rozwiniętą kulturą danych menedżerowie wyższego szczebla stawiają wymagania, aby decyzje biznesowe były podejmowane w oparciu o dane. Dzieje się to poprzez briefingi, spotkania projektowe, czy otrzymywanie dziennego raportowania. Propagowanie podobnych praktyk w dół organizacji tworzy u pracowników poczucie, że aby być poważnie traktowanym muszą komunikować się z liderami w sposób rzetelny, a także odpowiednio uargumentowany danymi.

Cel raportowania

Tworząc system raportowania należy odpowiednio dobrać wskaźniki, które będą jego przedmiotem. Często zdarza się, że liderzy wywierają silny wpływ na mentalność pracowników poprzez odpowiedni dobór wskaźników do śledzenia postępów. W organizacjach o słabo rozwiniętej kulturze danych analitycy danych działają na uboczu biznesu, odpowiadają tylko za przygotowanie danych bez jakiejkolwiek znajomości biznesu. Trendem, który rozwija się przy okazji Data Culture jest wprowadzanie analityków danych na pogranicze biznesu i technologii. Wdrożenie analityków w procesy biznesowe sprawia, że są oni w stanie wygenerować więcej wartości dodanej swoim raportowaniem. Dzięki temu o wiele łatwiej wykryć jakiekolwiek anomalie w danych, czy też zasugerować usprawnienia techniczne bądź jakościowe.
Obecnie najczęściej występującym problemem jest dostęp do danych. Ze względu na skomplikowane procedury dostępu do danych, szczególnie w dużych korporacjach, analitycy mają problem z raportowaniem nawet podstawowych wskaźników. Będąc w ten sposób ograniczonym ciężko mówić o zakorzenieniu kultury danych, a co dopiero jej rozkwicie. Czołowe organizacje korzystają z prostych strategii, aby przebić się przez ten problem. Zamiast całkowitej inwentaryzacji i reorganizacji danych nadają dostępy do kilku uniwersalnych wskaźników, a następnie drogą ciągłego usprawniania (continuous improvement) pogłębiają analizy w kluczowych kierunkach.

Podsumowanie

Ostatecznie, aby zakorzenić kulturę danych, by móc ją dalej rozwijać pożądanym działaniem jest wpływ na kulturę organizacyjną. Zachęcanie pracowników do analizy danych i sugerowania rozwiązań wspiera uczące się organizacje. Warto zaznaczyć, że data culture nie jest jednorazowym wydarzeniem. To proces, który jest kształtowany i rozwijany stale przez organizacje, który z każdym dniem, tygodniem czy miesiącem przekłada się na lepszą jakość raportowania i podejmowanie rzetelnych decyzji biznesowych.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!