Tworzenie interfejsu użytkownika – porady

Tworząc kolejne raporty w Power BI coraz częściej spotykam się z nowymi wymaganiami ze strony użytkowników. Nie zawsze dotyczą one konkretnych miar, ale rosnących oczekiwań względem interfejsu użytkownika. Zacząłem się zagłębiać w temat UX, a także zasad wizualizacji. W dzisiejszym artykule przybliżę kilka metod sprawnej wizualizacji, które istotnie wpłyną na odbiór Twojego raportu.

Wykorzystaj ikony

Nie trzeba szukać daleko. Zestaw ikon z aplikacji Power Point jest dopasowany do większości wymagań. Ikony można wykorzystać do utworzenia paska menu przenoszącego użytkownika na wybrane karty. I tak np. znak dolara może przenosić nas na kartę dotyczącą analizy sprzedaży, ikona ludzika na kartę dotyczącą kadr, natomiast ikona ciężarówki na kartę dotyczącą analizy dostaw. Mógłbym tak wymieniać naprawdę długo, lecz wszystko zależy od naszej wyobraźni. Ikony wystarczy wstawić do prezentacji Power Point, a następnie po odpowiednim sformatowaniu (zalecam wykorzystanie firmowej palety barw) wystarczy kliknąć na ikonę prawym przyciskiem myszy i zapisać jako obraz na naszym dysku.

Następnym krokiem będzie tylko wstawienie nowego obiektu w postaci obrazu w Power BI Desktop i przypisanie mu akcji z menu konfiguracyjnego – możesz tutaj wybrać przypisanie zakładki (np. pokaż kartę filtrów), lub przeniesienie na inną kartę poprzez akcję. Aby wskazać aktywną kartę warto zapisać również drugą wersję kolorystyczną ikony, która będzie się wyróżniać na tle pozostałych ikon menu (np. jaśniejszy wariant).

Zadaj pytanie w tytule karty

Utwórz na środku górnej części karty pole tekstowe i postaw w nim pytanie, na które odpowiada dana karta raportu, np. jak wyglądała sprzedaż w XXXX roku, lub jak szybko dostarczaliśmy naszym klientom towary? Kiedy użytkownik wyświetli wybraną kartę od razu zostanie nakierowany jakich odpowiedzi powinien poszukiwać analizując wykresy.

Zadbaj o adnotacje

Tworząc raporty staram się, aby zawierały one wyczerpującą instrukcję. Im lepiej opisany raport tym mniej w przyszłości pytań od użytkowników na jego temat. Informacje możesz dodać na wiele sposobów. Możesz utworzyć ikonę, która wywoła kartę informacji (dymki opisujące każdą z wizualizacji). W ten sposób po krótce opiszesz czego oczekiwać od wybranych wykresów. Możesz także dodać dymek informacji pojawiający się po najechaniu myszą na wizualizację (szczególnie zalecam przy wstawianiu ikon do menu). Możesz także dodać informację do każdej z wizualizacji etykietki, które będą zawierać instrukcję jak uzyskać szczegóły wykresu (np. zmienić poziomy agregacji) poprzez wykorzystanie nagranych wcześniej animacji w plikach GIF.

Podsumowanie

W artykule opisałem jak wykorzystywać ikony, pola tekstowe, oraz adnotacje, aby poprawić atrakcyjność naszych raportów. Sposób prezentacji danych jest równie ważny co same dane, ponieważ zaprezentowane w niewłaściwej lub nieczytelnej formie nie będą dawać odpowiedniej wartości użytkownikom końcowym, co w efekcie może przełożyć się na brak zainteresowania czy też akceptacji raportu. Jak widzisz rozwiązań jest wiele, a zależą one wyłącznie od naszej kreatywności.

Zadbaj o adnotacje

Tworząc raporty staram się, aby zawierały one wyczerpującą instrukcję. Im lepiej opisany raport tym mniej w przyszłości pytań od użytkowników na jego temat. Informacje możesz dodać na wiele sposobów. Możesz utworzyć ikonę, która wywoła kartę informacji (dymki opisujące każdą z wizualizacji). W ten sposób po krótce opiszesz czego oczekiwać od wybranych wykresów. Możesz także dodać dymek informacji pojawiający się po najechaniu myszą na wizualizację (szczególnie zalecam przy wstawianiu ikon do menu). Możesz także dodać informację do każdej z wizualizacji etykietki, które będą zawierać instrukcję jak uzyskać szczegóły wykresu (np. zmienić poziomy agregacji) poprzez wykorzystanie nagranych wcześniej animacji w plikach GIF.

Podsumowanie

W artykule opisałem jak wykorzystywać ikony, pola tekstowe, oraz adnotacje, aby poprawić atrakcyjność naszych raportów. Sposób prezentacji danych jest równie ważny co same dane, ponieważ zaprezentowane w niewłaściwej lub nieczytelnej formie nie będą dawać odpowiedniej wartości użytkownikom końcowym, co w efekcie może przełożyć się na brak zainteresowania czy też akceptacji raportu. Jak widzisz rozwiązań jest wiele, a zależą one wyłącznie od naszej kreatywności.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!