SQL_BLOG#30

Komentowanie Kodu

Komentarze używane są do wyjaśniania fragmentów zapytania wewnątrz kodu. Komentarz dla pojedynczej linii tworzymy wstawiając ‘—‘ na początku linii. Komentarze pozwalają nam również na ignorowanie fragmentów kodu, co jest przydatne w przypadku testowania zapytania.

Wzór:

SELECT kolumna1

— , kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE warunek1

Powyższe zapytanie zwróci tylko kolumny 1 i 3 ponieważ kolumna2 została wykomentowana z zapytania. 

Istnieją również komentarze zajmujące więcej linii, które otwieramy symbolami ‘/*’  i zamykamy ‘*/’.

Wzór:

/* Zaznacz wszystkich

pracownikow z Warszawy z

tabeli Pracownicy */

SELECT *

FROM Pracownicy

WHERE Miasto =’Warszawa’;

Ważne! Komentarze są ważną częścią kodu i dobrą praktyką jest ich stosowanie. Pozwoli to innym użytkownikom na łatwiejsze przyswojenie kodu, a także stosowane poprawnie poprawi jego przejrzystość.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!