SQL_BLOG#29

Procedury SQL

Zapisane procedury to przygotowane zapytania SQL, które możemy zapisać w programie i używać ich wielokrotnie. Na wypadek rutynowego zadania warto takie procedury przygotowywać. Kiedy chcemy ich użyć wystarczy je uruchomić bez dodatkowego przepisywania kodu. Możliwe jest również przekazywanie parametrów do procedury, która będzie je ewaluować odpowiednio w uruchomionej procedurze.

Wzór:

CREATE PROCEDURE nazwa_procedury

AS

Zapytanie_SQL

GO;

Uruchomienie procedury:

EXEC nazwa_procedury;

Korzystanie z parametrów:

CREATE PROCEDURE ZaznaczPracownikow @Firma nvarchar(30), @Miasto nvarchar(30)

AS

SELECT * FROM Pracownicy WHERE Firma = @Firma AND Miasto = @Miasto

GO;

EXEC ZaznaczPracownikow @Firma= ‘Nike’ AND @Miasto = ‘Warszawa’;

Interesujący artykuł? Podaj dalej!