SQL_BLOG#28

Funkcje NULL

Dla niektórych rodzajów baz danych istnieją wyrażenia, które podstawiają podaną wartość na wypadek gdy rekord zwraca wartość NULL. W ten sposób wyróżniamy:

  • Dla MySQL funkcja IFNULL(warunek, wynik) lub COALESCE(warunek, wynik)
  • Dla SQL Server funkcja ISNULL(warunek, wynik)
  • Dla Oracle funkcja NVL(warunek, wynik)
  • Dla MS Access funkcja IsNull(warunek), którą zagnieżdżamy w funkcji IIF 

Interesujący artykuł? Podaj dalej!