Wyrażenie CASE

Wyrażenie CASE przechodzi kolejno przez każdy podany warunek i zwraca pierwszą napotkaną wartość, dla której warunek jest spełniony. Oznacza to, że gdy warunek N jest spełniony funkcja przechodzi do ewaluacji następnego rekrodu od nowa. Kiedy skończą się warunki i nie zadeklarowano żadnej wartości dla ELSE wtedy wartość przybiera null.

Wzór:

CASE

WHEN warunek1 THEN wynik1

WHEN warunek2 THEN wynik2

WHEN warunek3 THEN wynik3

ELSE wynik4

END AS KolumnaX;

Interesujący artykuł? Podaj dalej!