SQL_BLOG#26

Wyrażenie SELECT INTO i INSERT INTO

Wyrażenie SELECT INTO używane jest aby skopiować dane z jednej tabeli do nowej tabeli.

Wzór:

SELECT *

INTO NowaTabela [IN ZewnętrznaBaza]

FROM StaraTabela

WHERE warunek;

Kopiowanie tylko niektórych kolumn:

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

INTO NowaTabela [IN ZewnętrznaBaza]

FROM StaraTabela

WHERE warunek1;

Nowa tabela zostanie utworzona zgodnie z nazwami i typami danych zdefiniowanymi w starej tabeli. Używając aliasów możemy tworzyć nowe nazwy kolumn.

Wyrażenie INSERT INTO używane jest aby skopiować dane z jednej tabeli i wstawić je do drugiej tabeli. INSERT INTO SELECT wymaga, aby dane w tabeli źródłowej były w takim samym formacie jak dane w tabeli docelowej. Wszystkie rekordy tabeli docelowej nie są objęte modyfikacją, tj. dodajemy tylko nowe wartości.

Wzór:

INSERT INTO Tabela2 (kolumna1, kolumna2, kolumna3)

SELECT kolumna4

, kolumna5

, kolumna6

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

Interesujący artykuł? Podaj dalej!