SQL_BLOG#25

Operator ANY i ALL

Operatory ANY oraz ALL używane są razem z klauzulą WHERE lub HAVING. Operator ANY zwraca wartość TRUE jeśli którakolwiek z subkwerend spełnia warunki. Operator ALL zwraca wartość TRUE jeśli wszystkie subkwerendy w zapytaniu spełniają podany warunek.

Wzór:

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 operator1 ALL

(SELECT kolumna4 FROM Tabela2 WHERE warunek1);

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 operator1 ANY

(SELECT kolumna4 FROM Tabela2 WHERE  warunek1);

Ważne! Operator musi być wybrany spośród standardowych operatorów porównawczych , tj. =, <>, !=, >, >=, <, <=.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!