SQL_BLOG#24

Operator EXISTS

Operator EXISTS używany jest aby przetestować istnienie danego rekordu w subkwerendzie. Operator EXISTS zwraca wartość TRUE jeśli w subkwerendzie znajdzie się jeden lub więcej rekordów.

Wzór:

Wyrażenie HAVING używane jest, aby filtrować 

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE EXISTS

(SELECT kolumna4 FROM Tabela2 WHERE warunek1);

Interesujący artykuł? Podaj dalej!