Nazewnictwo transformacji w Power Query

W dzisiejszym wpisie przedstawię zastosowanie kolejnych dobrych praktyk w modelowaniu danych. Tym razem nie skupimy się na optymalizacji raportów, lecz nazewnictwie kroków transformacji w Power Query. Artykuł jest przeznaczony dla deweloperów Power BI na dowolnym poziomie doświadczenia.

Omówienie

Zapewne zdarzyło Ci się nie raz, że po otwarciu zapytania w edytorze zapytań Twojego raportu BI i przejrzeniu samych nazw transformacji dokonanych w Power Query, że nie do końca jasna jest logika wprowadzanych zmian. Spójrzmy na poniższy przykład:
Nie wspominając, że nawet nazwa zapytania nie ma sensu prawdopodobnie potrzebowalibyśmy trochę czasu, aby zrozumieć powzięte kroki, jak mają się one do przekształceń w zbiorze danych. Następnie przechodząc przez każdy krok po kolei ciężko byłoby zrozumieć czemu w ogóle zostały zastosowane przekształcenia.

Jaki jest cel?

Zmieniając nazwy transformacji chcemy:
 • Poprawić przejrzystość;
 • Opisać typ operacji zastosowanej w danym kroku;
 • Nadać kontekst zmiany w jej nazwie;
 • Ustandaryzować powzięte kroki.

Możliwości zmian w nazewnictwie kroków w Power Query

Power Query posiada bardzo przejrzysty interfejs użytkownika, który zawiera mnóstwo operacji przekształcania danych. Jego celem jest ułatwienie przekształcania danych wsadowych do Excel/ Power BI, aby nawet użytkownicy nie znający kodu M umieli „wyklikać” swój pożądany model. Za każdym razem, gdy dokonujesz zmiany w modelu danych Power Query tworzy nowy krok, który:
 • Dotyczy zmiany wyniku poprzedniego kroku;
 • Automatycznie tworzy linijkę kodu M w zaawansowanym edytorze, a także na pasku formuł;
 • Jest nazwany na podstawie generycznej nazwy operacji, a także potrafi być iterowany w przypadku, gdy identyczna zmiana zachodzi kolejny raz, np. Changed Type, Changed Type1…
Wśród generycznych operacji w Power Query możemy wyróżnić:
 • Source (źródło)
 • Navigation (nawigacja)
 • Changed Type (zmiana typu kolumn/y)
 • Added Conditional Column (dodanie kolumny warunkowej)
 • Added Custom (dodanie własnej kolumny)
 • Renamed columns (zmiana nazwy kolumn/y)
 • Reordered columns (zmiana kolejności kolumn)
 • Removed columns (usunięcie kolumn/y)
 • Replaced values (zamiana wartości)
 • Oraz wiele innych.
Problemem nazw generycznych nie jest ich brak powiązania z operacją, ponieważ te mówią wprost co zostało wykonane, lecz kontekst zmiany, który nadaje sensu zachodzącemu procesowi na pierwszy rzut oka. Aby zmienić nazwę kroku wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać Rename.
Przy nazywaniu kroków transformacji kieruj się poniższymi zasadami:
 • Unikaj zbyt długich nazw – szczególnie jeśli przekraczają one standardową szerokość interfejsu. Zawijanie wierszy w interfejsie pogarsza przejrzystość – jedna linia powinna oznaczać jeden krok;
 • Używaj naturalnego języka nazywając kroki  – unikaj używania skrótów znanych tylko Tobie, pisz pełne wyrazy w sposób naturalny gdy tylko jest to możliwe – poprawi to znacząco przejrzystość;
 • Nie zostawiaj nazw generycznych niezmienionych – wykorzystaj czas na opracowanie nazewnictwa, zaoszczędzi Ci to później wiele czasu w przypadku powrotu do raportu. Pozostawianie nazw generycznych jest akceptowalne w przypadku, gdy Twoje zapytanie jest naprawdę krótkie, dotyczy generalnych kroków (np. wskazanie źródła lub nawigacja), oraz gdy kroki nie powtarzają się;
 • Bądź konsekwentny w nazewnictwie – nazywaj kroki w innych raportach według tej samej logiki, a także propaguj wspólne ustandaryzowane nazewnictwo w zespole. Usprawni to Waszą pracę.

Sposoby nazewnictwa

Jako dobrą praktykę sugeruje się standaryzację nazewnictwa kroków według poniższego:
[Wykonywana akcja] + [Kontekst]
Gdy mówimy o wykonywanej akcji tutaj trzymamy się domyślnych czasowników jak „Added” (dodano) po dodaniu kolumny lub „Merged” i „Expanded” (dołączono, rozszerzono) dla zapytań scalanych. Jak przy wcześniejszych rozwiązaniach – sugeruję wykorzystanie angielskich nazw ze względu na ich intuicyjność.
Gdy mówimy o kontekście tutaj wskazałbym kolumny lub tabele, które są dotknięte zmianą, tak aby opis od razu wyjaśniał powzięty krok. Jako przykład możemy tutaj wymienić:
 • Added Conditional Column – Added Order Status,
 • Renamed Columns – Renamed Order Status,
 • Merged Queries – Joined Vendor Attributes,
 • itd.
Wracając do naszego przykładu zobaczmy jak wyglądają nasze kroki przed i po zmianie:
Patrząc na zmienione nazewnictwo możemy wywnioskować:
 • Zmiany dotyczą danych sprzedażowych
 • Źródłem danych jest Excel
 • Kroki „Promoted Headers”, „Changed Types” oraz „Renamed Columns” dotyczą automatycznego przypisania odpowiednich typów danych i nazw kolumn
 • Pole „City” jest wypełnione w dół
 • Dokonano operacji Unpivot (rozgrupowania) ze względu na kolumny City i Category
 • Dodano dwie kolumny Year oraz Gross Sales
Potwierdza to widok poniższej tabeli:

Podsumowanie

 • Zawsze nadawaj swoim transformacjom sensowną nazwę, ponieważ pomoże to zrozumieć innym użytkownikom celowość zmian oraz oczekiwany rezultat.
 • Sprawdź czy Twoje zapytanie nie posiada zbędnych kroków.
 • Ustandaryzuj nazewnictwo transformacji i wypracuj wspólną metodykę w zespole.
Oczywiście zapraszam do dyskusji w komentarzach na temat innych dobrych praktyk, z którymi się spotkaliście.

Artykuł opracowany na podstawie:

https://www.daxproservices.com/naming-convention-for-power-query-steps/

Interesujący artykuł? Podaj dalej!