SQL_BLOG#23

Wyrażenie GROUP BY

Wyrażenie GROUP BY używane jest aby zgrupować rekordy o tych samych wartościach, jak np. „pokaż liczbę pracowników w każdym z działów”. GROUP BY używane jest razem z funkcjami agregującymi (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) aby zgrupować zbiór wynikowy po jednej lub większej ilości kolumn. Wyrażenie HAVING używane jest, aby filtrować zagregowany zbiór na podstawie wartości sumarycznej.

Wzór:

SELECT kolumna1

, kolumna2

, COUNT(kolumna3)

FROM Tabela1

WHERE warunek1

GROUP BY  kolumna1, kolumna2

HAVING COUNT(kolumna3) > wartość

ORDER BY 1, 2;

Ważne! Jeśli w zapytaniu zawierającym funkcję agregującą występują dodatkowe kolumny, zawsze musimy użyć funkcji GROUP BY.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!