SQL_BLOG#22

Wyrażenie UNION

Operator UNION używany jest do połączenia dwóch lub więcej zbiorów oznaczonych w wyrażeniu SELECT. Każde wyrażenie SELECT połączone poprzez UNION musi zawierać identyczną liczbę kolumn. Ponadto, wszystkie kolumny łączone ze sobą muszą zawierać ten sam typ danych, a także muszą być uporządkowane w tej samej kolejności.

Wzór:

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

UNION

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela2;

Wyrażenie UNION zaznacza tylko i wyłącznie unikatowe wartości. Aby dozwolić na duplikaty użyj zapytania UNION ALL.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!