Wykres pociskowy

Jednym z najczęstszych wyzwań spotykanych przy tworzeniu dashboardów jest organizacja wizualizacji, tak aby zmieścić je najlepiej na jednym ekranie. Stąd ważnym jest odpowiedni dobór wizualizacji. Z artykułu dowiesz się dlaczego akurat wykres pociskowy jest taki ważny i jak może Ci pomóc.

Omówienie

Wykresy pociskowe służą między innymi do zobrazowania wykonania danego celu. Jedną z ich głównych zalet jest to, że na naprawdę małej powierzchni jesteśmy w stanie zaprezentować wiele informacji naraz. Przyjrzyjmy się jednemu z nich.
Jeden z wykresów przedstawia następujące informacje:
  • Zakresy jakościowe (1) – Służą one do identyfikacji poziomu wykonania. W powyższym wypadku zakres 0-60% oznacza słabe wykonanie (ciemnoniebieskie wypełnienie), 60-75% oznacza średnie, 75-90% oznacza dobre, a 90-100% wspaniałe.
  • Oznaczenie celu (2) – Przedstawia cel, który należy spełnić. W tym wypadku 90% stanowi poziom spełnienia celu.
  • Wartości aktualne (3) – ta kolumna wskazuje na aktualne wypełnienie celu. W powyższym przykładzie czarna kolumna wskazuje na średnie wykonanie, jednak mówi również o tym, że nie spełnia ono założonego celu.
Przejdźmy teraz do tworzenia wykresu pociskowego.

Tworzenie wykresu

Przygotuj zakresy jakościowe, oznaczenie celu i wartość aktualną w zorganizowanej formie, jak na zrzucie ekranu poniżej (1). Następnie zaznacz dane (w moim wypadku zakres H30:I35) i dodaj skumulowany wykres kolumnowy. Znajdziesz go we wstążce Insert -> Charts -> 2D column -> Stacked column (2).
W powyższym kroku otrzymaliśmy wykres, na którym wszystkie serie oznaczone są osobnymi kolumnami. Aby połączyć je w jedną kolumnę, zaznacz wykres i idź do wstążki Design -> Data i wybierz funkcję Switch Row/Column. Spowoduje to utworzenie jednej kolumny ze wszystkimi seriami danych, jak na poniższym zrzucie ekranu.
Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy na wartości celu (Target), w moim przypadku jest to zielona seria i kliknij Change chart type, a następnie dla serii Target jako typ wykresu wybierz liniowy z markerami danych (line with markers) i zaznacz przedstawienie na osobnej osi (secondary axis).
Spowoduje to utworzenie kropki na środku Twojego wykresu, a osie po obu stronach wykresu będą różne. Przełącz również serię Actual Value na drugą oś, następnie zaakceptuj zmiany klikając OK, po czym zaznacz prawą oś i usuń ją. Spowoduje to ustawienie wykresu pod lewą oś Y. Następnie zaznacz serię Actual Value i sformatuj ją. W opcjach serii ustaw szerokość przerwy (Gap Width) na 350%. Spowoduje to zwężenie kolumny Actual value na tle innych tak jak na poniższym obrazku.
Następnie zaznacz serię target i w opcjach formatowania serii wyłącz wypełnienie kolorem linii i utwórz marker w kształcie poziomej linii, wykorzystując wbudowane markery, a następnie ustaw jego rozmiar na 15.
Pozostaje tylko nazwać etykietę 'Sales fulfillment’, i ustawić kolory według upodobań.

Podsumowanie

W artykule omówiłem do czego wykorzystywany jest wykres pociskowy, jak interpretować zawarte na nim serie danych, a także przedstawiłem sposób utworzenia go w programie Excel.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!