SQL_BLOG#21

Łączenie tabel za pomocą JOIN i ich rodzaje

Klauzula JOIN używana jest, aby łączyć ze sobą wiersze i kolumny z dwóch lub więcej tabel na podstawie kolumny, która tworzy relację pomiędzy nimi. Istnieją różne rodzaje JOINów.

  • INNER JOIN – zwraca tylko rekordy, które znajdują połączenie w obydwóch tabelach
  • LEFT JOIN – zwraca wszystkie rekordy z lewej tabeli i pasujące z prawej (wartości niedopasowane będą widniały jako NULL)
  • RIGHT JOIN – zwraca wszystkie rekordy z prawej tabeli i pasujące z lewej (wartości niedopasowane będą widniały jako NULL)
  • FULL OUTER JOIN – łączy ze sobą dwie tabele bez względu na ich dopasowanie

Wzór:

SELECT

T1.Pracownik

, T2. NazwaFirmy

FROM Pracownicy AS T1

INNER JOIN Firmy AS T2

ON

(T1.FirmaID=T2.FirmaID);

Interesujący artykuł? Podaj dalej!