SQL_BLOG#20

Aliasy SQL

Aliasy używane są w SQL, aby nadawać tymczasowe nazwy dla kolumn i tabel w naszym zapytaniu nie zmieniając ich oryginalnej nazwy w bazie danych. Aliasy są używane, aby nasz kod był przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Alias pozostaje ważny tylko dla zapytania.

Przykład aliasów kolumn i tabel:

SELECT

NumerPracownika AS ID

, ImiePracownika AS Imie

, NazwiskoPracownika AS Nazwisko

FROM tPracownicy AS t1

WHERE warunek1;

Ważne! Aliasów możemy również używać dla funkcji (SUM, COUNT, etc.). W innym przypadku kolumna będzie nosić pełną nazwę funkcji.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!