Wykres realizacji celu

Wykres realizacji celu (target vs actuals) jest często wykorzystywany do prezentacji różnych KPI w czasie. Na przykład możemy przedstawić wartość sprzedaży w porównaniu z prognozowaną wartością sprzedaży na jednym wykresie. Istnieje wiele różnych sposobów prezentacji realizacji celu. Poniżej dwa z nich:
Wykres po lewej stanowi kombinację wykresu kolumnowego, gdzie kolumna wartości celu stanowi tło dla kolumny wartości aktualnych. Drugi z wykresów to wykres kolumnowo-liniowy, gdzie wartość celu wyrażona jest linią, a kolumna wartości aktualnych dąży do jej przecięcia. Przyjrzyjmy się zatem jak utworzyć obydwa wspomniane wykresy.

Budowa wykresu

Do wykonania zadania posłużyłem się kwartalnymi danymi sprzedażowymi Adventure Works z roku 2013. Pierwszym krokiem było utworzenie posortowanego zbioru pracowników i ich wyników sprzedaży w kwartałach (1) i dodanie dodatkowych kolumn oznaczających cel, który możemy wyznaczyć dowolną metodą. Następnie podsumowałem dane w podziale na Target (Cel) i Actuals (wartości aktualne) w kwartałach oraz utworzyłem listę walidacyjną, dzięki której mogę wybrać pomiędzy pracownikami lub ogółem i dopisałem formuły sumujące wyniki (2). Później przeszedłem do utworzenia wykresów (3 oraz 4).
Przyjrzyjmy się najpierw wykresowi z numerem 3. Jest to wykres kolumnowy zawierający dwie serie danych: Target oraz Actuals. Zaznaczyłem serię target i kliknąłem prawym przyciskiem myszy wywołując formatowanie serii danych. Po kliknięciu w opcjach wykresu Secondary Axis dane zostały przeniesione na drugą oś, a kolumny nałożyły się na siebie. Kolejnym krokiem było ustawienie szerokości przerwy pomiędzy kolumnami na poziomie 220% (Gap Width). Dzięki temu kolumna Actuals zawiera się wewnątrz kolumny target. Pozostałe ustawienia to już formatowanie zgodnie z wolą użytkownika.
Drugi wykres zawiera kombinację serii. Wartości Actuals przedstawione są ponownie na wykresie kolumnowym, natomiast Target na wykresie liniowym. W tym wypadku w opcjach formatowania serii danych Target wyłączyłem wypełnienie kolorem linii i utworzyłem markery w kształcie poziomych linii wykorzystując wbudowane markery i ustawiłem ich rozmiar na 20. Dzięki temu markery są mniej więcej szerokości kolumn.

Podsumowanie

W powyższym wpisie odpowiedziałem na następujące pytania:
  • Co to jest wykres realizacji celu i jakie wskaźniki możemy na nim prezentować?
  • Jak utworzyć wykres realizacji celu w programie Excel w dwóch różnych metodach?
Jak zwykle zachęcam do przećwiczenia rozwiązania na przykładowych danych.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!