Nauka języka DAX

Częstym problemem początkujących użytkowników programu Power BI jest nauka języka DAX. Wiele osób zada
wało mi pytania: jak najszybciej nauczyć się DAX, skąd czerpać wiedzę, jakie narzędzia mogą mi w tym pomóc? Otóż istnieje wiele materiałów, które są łatwo dostępne, a przede wszystkim darmowe.

Nauka DAX z DAX Studio

Czym jest DAX Studio? To narzędzie, które umożliwia analizę oraz wykonywanie zapytań DAX względem modeli tabelarycznych Microsoft’u. Poprzez DAX Studio możliwe jest podłączenie się do takich źródeł jak: PowerPivot w Excelu, Power BI Desktop (oraz raporty opublikowane w usłudze Power BI), Analysis Services Tabular, oraz Azure Analysis Services. Po uruchomieniu DAX Studio automatycznie przeskanuje komputer szukając aktywnej instancji PowerBI Desktop obszaru roboczego SSDT. Wykorzystując DAX Studio możemy używać automatycznego narzędzia DAX Formatter, które poprawi układ naszego kodu. W celu rozpoczęcia nauki możesz pobrać przykładowy zestaw danych Adventure Works 2020 i podłączyć go do DAX Studio.

Praca z edytorem

Kolejnym krokiem w nauce może być wykorzystanie tzw. Query Buildera. Poniższy zrzut ekranu przedstawia działanie Query Buildera wewnątrz DAX Studio. Dostępny jest we wstążce Home w sekcji View (1). Aby utworzyć testową miarę wystarczy przeciągnąć interesujące nas kolumny lub miary z naszego modelu (2) do pola Columns/Measures (3). Widok Columns/Measures służy zdefiniowaniu widoku grupowania, który chcemy uzyskać. Klikając przycisk New obok nazwy sekcji Columns/Measures dodałem miarę SUM i przeciągnąłem w jej miejsce kolumnę Sales Amount, aby otrzymać sumę wartości sprzedaży. Klikając Edit Query moje zapytanie DAX zostało automatycznie przepisane i sformatowane do odpowiedniego widoku w konsoli po prawej stronie. Po kliknięciu przycisku Run Query (4) moje zapytanie zostało wykonane, a na dole ekranu w oknie Results wyświetlił się wynik tego zapytania, czyli suma sprzedaży pogrupowana po dacie sprzedaży.
Wytłumaczę teraz krótko utworzony kod. Funkcja DEFINE służy tymczasowemu zdefiniowaniu obiektu, w naszym przypadku miary, stąd kolejną funkcją jest MEASURE. Tymczasowa miara została nazwana jako MyMeasure, a następnie została zdefiniowana jako funkcja SUM. Funkcja EVALUATE służy wykonaniu zapytania zdefiniowanego poniżej, czyli podsumowanie kolumn (SUMMARIZECOLUMNS), a dokładnie jednej – daty – i zestawienie jej z sumą sprzedaży zdefiniowaną wcześniej jako MyMeasure.
Gdybyśmy chcieli posłużyć się innymi funkcjami DAX zawsze możemy posiłkować się zbiorem funkcji wyświetlanych w sekcji Functions w oknie po lewej stronie edytora. Po najechaniu na daną funkcję pojawi się mały dymek, który krótko opisze działanie funkcji. Dwukrotne kliknięcie na funkcję automatycznie doda ją do naszego kodu zapytania wyszczególniając argumenty, które muszą zostać użyte.
W przypadku, gdy opis miary z dymka jest dla nas niezrozumiały polecam udać się na stronę dax.guide, gdzie znajdziecie opis wszystkich funkcji języka DAX z przykładami. Znajduje się tam dokładny opis miary, podane są przykłady zastosowania, a także krótki filmik, na którym autor repozytorium opisuje jak wykorzystywać miarę poprawnie.

Podsumowanie

Z dzisiejszego artykułu dowiedzieliśmy się:
  • skąd możemy czerpać wiedzę dotyczącą funkcji języka DAX,
  • co to jest DAX Studio i jak je wykorzystywać do nauki DAX,
  • poznaliśmy dax.guide jako źródło dokumentacji funkcji języka DAX.
Źródła wykorzystane w artykule:

Interesujący artykuł? Podaj dalej!