SQL_BLOG#19

Operator BETWEEN

Operator BETWEEN używany jest do zaznaczania wartości wewnątrz wybranego zakresu. Wybranymi wartościami mogą być tekst, daty oraz wartości numeryczne. Wartości zaznaczone przy użyciu operatora BETWEEN tworzą zbiór obustronnie domknięty. Oznacza to, że wartości wpisane na początku i końcu operatora są również wliczone w wyszukiwanie.

Wzór:

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 BETWEEN wartość1 AND wartość2;

Ważne! Operator BETWEEN możemy również łączyć z klauzulą NOT (NOT BETWEEN). Spowoduje to zaznaczenie wartości niezawierających się w zbiorze wskazanym w operatorze NOT BETWEEN.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!