SQL_BLOG#18

Operator IN

Operator IN pozwala na wyszukiwanie wielu wartości wewnątrz zapytania w klauzuli WHERE. Użycie operatora IN możemy porównać do użycia jednocześnie wielu zapytań OR.

Wzór:

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 IN (wartość1, wartość2, wartość3);

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 IN (SELECT  FROM …);

Interesujący artykuł? Podaj dalej!