Funkcja SORT

Sortowanie w Excelu czasem bywa kłopotliwe. Źle zaznaczony zasięg powoduje, że formuły zaczynają się mieszać, nie zawsze jesteśmy pewni, że zaznaczyliśmy odpowiedni zasięg. Z pomocą przychodzi wtedy funkcja SORT, której działanie opiszę poniżej.
Przyjrzyjmy się najpierw składni funkcji SORT:
  • array – zasięg, który ma być sortowany,
  • sort_index – numer oznaczający wiersz lub kolumnę w zbiorze, który ma być sortowany;
  • sort_order – porządek sortowania (1 dla rosnącego, oraz -1 dla malejącego porządku);
  • by_col – waunek logiczny mówiący o kierunku sortowania – domyślnie przyjmuje wartość 0 [FALSE] i sortuje według kolumn, natomiast wartość 1 [TRUE] wyznacza sortowanie po wierszach.
Przyjrzyjmy się teraz poniższemu przykładowi:
W komórce M7 wpisałem formułę SORT. Naszym zadaniem jest posortowanie wyników z tabeli na podstawie najwyższego średniego wynagrodzenia w 2019 roku. Jak wygląda zatem nasza formuła? Rozpiszmy ten przykład poniżej:
  • array – zasięg stanowi tabela Table2 (F6:K22);
  • sort_index – sortujemy według szóstej kolumny (2019);
  • sort_order – sortujemy malejąco (-1);
  • by_col – argument pominięty, czyli przybiera wartość 0 [FALSE] (sortujemy po kolumnach).
Wynikiem funkcji SORT jest przesortowana tabela, która stanowi tzw. rozlany (od angielskiego SPILL) zasięg. Rozlane zasięgi rozpoznasz po niebieskim obramowaniu, które pojawia się wokół zasięgu po zaznaczeniu jednej komórki z niego (obrazek powyżej). Od teraz dodając jakikolwiek nowy rekord do tabeli Table2 nasza funkcja SORT automatycznie przechwyci wartość i dokona automatycznego sortowania. Jest to kolejny z prostych i szybkich kroków do automatyzacji naszych raportów.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!