SQL_BLOG#17

Wildcards czyli znaki specjalne

Znaki specjalne używane są w SQL, aby zastępować jeden lub więcej znak w tekście. Znaki specjalne używane są w klauzuli LIKE, który używany jest w komendzie WHERE do wyszukiwania wzorów w kolumnach. Więcej o formule LIKE znajdziesz w poprzednim wpisie.

Znaki specjalne:

% oznacza zero lub więcej znaków

_ oznacza dokładnie jeden znak

[] oznacza każdy pojedynczy znak wprowadzony wewnątrz nawiasu

^ wprowadzony w nawias oznacza znak każdy inny niż wprowadzony wewnątrz

wprowadzony w nawias oznacza przedział znaków wewnątrz nawiasu

Pamiętaj, że znaki mogą być łączone wzajemnie w wiele różnych kombinacji.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!