Funkcja XLOOKUP

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, inaczej VLOOKUP jest znana zdecydowanej większości użytkowników programu Excel. Opisywałem ją już wcześniej na blogu w tym miejscu. Kolejną z możliwości wyszukiwania, które opisywałem była kombinacja funkcji INDEX oraz MATCH, które znajdziesz tutaj. Dziś przyjrzymy się dosyć nowej funkcji, która jest równie intuicyjna co VLOOKUP, a także równie prosta w obsłudze co INDEX/MATCH. Przejdźmy teraz do opisania funkcji.
Funkcja XLOOKUP składa się z pięciu argumentów:
  • lookup_value – szukana wartość
  • lookup_array – przeszukiwany zbiór
  • return_array – zwracany zbiór
  • match_mode (opcjonalnie) – sposób zwracania wartości
  • search_mode (opcjonalnie) – sposób przeszukiwania danych
Omówmy jej użycie na poniższym przykładzie.
Wykorzystując dane statystyczne dotyczące średnich wynagrodzeń z GUS utworzyłem tabelę zawierającą zbiór województw (kolumna region), oraz w kolejnych kolumnach lat od 2015 do 2019. Naszym zadaniem jest znalezienie wartości średniego wynagrodzenia dla każdego z województw w odpowiadającym kolumnie roku. Przyjrzyjmy się jak wykorzystałem funkcję XLOOKUP:
  • lookup_value – połączenie wartości regionu i roku z odpowiednim zamrożeniem komórek (region na kolumnie, rok na wierszach), które ułatwi później przeciągnięcie formuły przez całą tabelę;
  • lookup_array – za pomocą znaku specjalnego '&’ połączyłem ze sobą kolumnę Region oraz Rok;
  • return_array – chcę uzyskać wartości z kolumny Avg Wynagrodzenie;
  • match_mode – 0 [FALSE], ponieważ chcę otrzymać dokładny wynik;
  • search_mode – 0 [FALSE], ponieważ chcę przeszukać tabelę od góry do dołu.
Po wpisaniu formuły przeciągnąłem ją w dół i w prawo (CTRL + D – przeciągnięcie w dół, CTRL + R – przeciągnięcie w prawo), a następnie sformatowałem liczby aby oddzielić od siebie wartości tysięcy.

Podsumowanie

Funkcja XLOOKUP to swoiste połączenie przejrzystości VLOOKUP i optymalizacji INDEX/MATCH. Już więcej nie musimy zaznaczać całych tabel i liczyć kolumn, a także możemy wyszukiwać w lewo (czego VLOOKUP wcześniej nie mógł), a także możemy sobie poradzić bez zagnieżdżania kolejnych funkcji (INDEX/MATCH).

Interesujący artykuł? Podaj dalej!