SQL_BLOG#16

Operator LIKE

Operator LIKE używany jest np. w wyrażeniu WHERE, aby wyszukiwać w kolumnie według określonego wzoru. W konstrukcji zapytania LIKE bardzo często używa się dwóch konstrukcji:

  • % oznaczający zero, jeden, lub więcej znaków
  • _ oznaczający pojedynczy znak

Ważne! W MS Access używa się (*) zamiast (%) oraz (?) zamiast (_).

Wzór:

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 LIKE wzór1;

Ważne! Operator LIKE może być łączony z operatorami logicznymi AND oraz OR.

Poniżej przypadki użycia LIKE z % i _

WHERE NazwaPracodawcy LIKE ‘p%’ – zaczyna się na literę ‘p’

WHERE NazwaPracodawcy LIKE ‘%p’ – kończy się na literę ‘p’

WHERE NazwaPracodawcy LIKE ‘%grupa%’ – zawiera wewnątrz słowo ‘grupa’

WHERE NazwaPracodawcy LIKE ‘_g%’ – druga litera to litera ‘g’

WHERE NazwaPracodawcy LIKE ‘p_%’ – zaczyna się na literę ‘p’ i ma co najmniej 2 znaki

WHERE NazwaPracodawcy LIKE ‘p%a’ – zaczyna się na literę ‘p’ i kończy na literę ‘a’

Interesujący artykuł? Podaj dalej!