SQL_BLOG#15

Agregaty COUNT, AVG, SUM

Funkcja COUNT zwraca liczbę rekordów spełniających konkretne kryteria. Wyrażenie SUM zwraca sumę z kolumny numerycznej. Wyrażenie AVG zwraca średnią z kolumny numerycznej.

Wzór:

SELECT COUNT(kolumna1)

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

SELECT SUM(kolumna1)

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

SELECT AVG(kolumna1)

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

Ważne! Wartości NULL nie są zliczane.

W przypadku zaznaczania w zapytaniu większej ilości kolumn zajrzyj do punktu #28_Group_By (już wkrótce!).

Interesujący artykuł? Podaj dalej!