Funkcja UNIQUE

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się krótko nowej funkcji w programie Excel o nazwie UNIQUE. Jej zadaniem jest zwrócenie unikatowych wartości wyszczególnionych w zbiorze. Przejdźmy do przykładu, aby przedstawić możliwości jej wykorzystania. Z banku danych GUS pobrałem dane o średnich wynagrodzeniach w latach 2015 – 2019, które przedstawione są w poniższej formie.
Za pomocą funkcji COUNTA policzyłem ilość rekordów w komórce G2. W komórce H2 znajdziesz kod, który wykorzystałem. W komórce G3 postanowiłem policzyć liczbę unikalnych wystąpień w kolumnie region. Do tego wykorzystałem połączenie funkcji COUNTA i UNIQUE.
Przyjrzyjmy się funkcji UNIQUE. Składa się ona z trzech następujących argumentów:
  • Array – zasięg, który ma zostać przebadany;
  • By_col – wyrażenie logiczne, które określa czy wyszukiwanie unikatów ma się odbyć na podstawie kolumny lub wiersza (domyślnie jest to wiersz [FALSE], gdy kolumna [TRUE]);
  • Exactly_once – kolejne wyrażenie logiczne, które zwraca unikaty występujące w zbiorze tylko raz [TRUE], lub wszystkie unikatowe wartości (domyślnie) [FALSE].
Jak wygląda wykorzystanie samej funkcji UNIQUE? Weźmy za przykład kolumnę Rok. Na jej podstawie chcemy wylistować unikatowe wartości. Aby to zrobić ręcznie musielibyśmy wykopiować całą kolumnę obok, a następnie skorzystać z funkcjonalności usuń duplikaty. Jak to wygląda w przypadku funkcji UNIQUE? Wystarczy w jednej z komórek wpisać funkcję i ustawić jej parametry, a funkcja automatycznie wylistuje pełny zasięg unikatów.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!