SQL_BLOG#14

Wyrażenie MIN oraz MAX

Wyrażenie MIN zwraca z tabeli najmniejszą wartość z wybranej kolumny, natomiast wyrażenie MAX zwraca największą wartość wybranej kolumny.

Wzór:

SELECT MIN(kolumna1)

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

SELECT MAX(kolumna1)

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

Interesujący artykuł? Podaj dalej!