Wykorzystanie zakładek do tworzenia widoków

Podczas przygotowywania raportów spotkałem się z wymaganiem biznesowym, aby raport zawierał możliwość przełączania widoków danych w celu uzyskania innej perspektywy. Niektórzy użytkownicy lepiej odnajdują się np. patrząc na liczby zamiast wykresów. W celu ukazania mechaniki rozwiązania posłużymy się przykładowymi danymi w usłudze Power BI.
Na poniższym zrzucie przygotowałem cztery obiekty: dwa przyciski, które wykorzystam do przełączania widoku, wykres zawierający dane sprzedażowe dla okresu głównego i porównawczego w podziale na kraje, tabelę danych zawierającą identyczne dane.
zakładki
Wykorzystując wstążkę View wybrałem kartę Selection, na której wyświetliła się lista moich elementów, których nazwy z góry zmieniłem, aby łatwiej było je zaprezentować.
zakładki
Kolejnym krokiem będzie oznaczenie elementów widocznych dla danej zakładki, a następnie zapisanie zakładki. W tym celu użyjemy przełącznika Show w zakładce Selection, a następnie Add w sekcji Bookmarks. Po dodaniu zakładek nazwałem je odpowiednio Show Table oraz Show Graph (screen poniżej), a następnie każdemu z przycisków w opcjach wizualizacji przypisałem akcję (Action: ON) typu zakładki (Type: Bookmark) i wybrałem odpowiednią nazwę zakładki, którą chcę wywołać z listy (w tym przypadku Show Table).
zakładki
Przetestujmy teraz nasze rozwiązanie. W aplikacji Power BI Desktop musimy przytrzymać CTRL i kliknąć na przycisk lewym przyciskiem myszy, aby wywołać zakładkę. Po opublikowaniu raportu użytkownik korzystający z usługi online wystarczy, że kliknie lewym przyciskiem myszy bez potrzeby trzymania klawisza CTRL. Poniżej rezultat:

Widok 1

zakładki

Widok 2

zakładki

Zakładki możemy wykorzystywać także w innych celach, np. wywołanie karty filtrów. Dzięki temu użytkownik może wywołać okno ustawień raportu, a następnie po konfiguracji ukryć ustawienia i skupić się tylko na analizie danych na wykresach czy w tabelach. Dodatkowo poza samymi ikonami możemy wykorzystywać również grafiki jako przyciski i tak możemy pobrać np. firmowe grafiki pasujące do motywu naszego raportu. Jak widać rozwiązanie jest szybkie i proste w aplikacji. Jeśli powyższy opis jest niewystarczający polecam przejrzenie filmu instruktażowego przygotowanego na kanale Guy in a Cube.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!

2 komentarze

  1. […] nowych wizualizacji ich zamianę w przypadku konieczności. Tworzenie zakładek opisywałem tutaj. Wykorzystując zakładki możemy wstawić do raportu kartę filtrów, która będzie wywoływana i […]

  2. […] Choć nie brzmi to sensownie, ponieważ tworzysz raport, aby przekazać jak najwięcej informacji to istnieje wiele dobrych praktyk wspomagających ograniczanie wizualizacji. O korzyściach z wykorzystania dobrych praktyk wizualizacji danych wspominałem już tutaj. Jeśli uważasz, że liczba wizualizacji została ograniczona do minimum, to może warto rozważyć również wykorzystanie zakładek widoków i przełączników. Pozwoli to na wyświetlanie konkretnych wizualizacji po wciśnięciu przycisku, np. zamiana tabeli w wykres, albo wywołanie karty filtrów. Więcej o wykorzystaniu zakładek znajdziesz tutaj. […]