SQL_BLOG#13

Wyrażenie SELECT TOP

Wyrażenie SELECT TOP używane jest, aby wyodrębnić ograniczoną liczbę rekordów. Często używane jest na bardzo dużych tabelach zawierających tysiące wierszy. Zwracanie zbyt dużej liczby rekordów może mieć wpływ na obciążenie serwera i wydłużenie czasu generowania zapytania.

Ważne! Nie wszystkie systemy bazodanowe wspierają komendę SELECT OP. MySQL wykorzystuje do tego komendę LIMIT na końcu wyrażenia, natomiast Oracle używa komendy ROWNUM.

Wzór:

|SQL Server|

SELECT TOP liczba/procent kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

|MySQL|

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE warunek1

LIMIT liczba;

|Oracle|

SELECT kolumna1

, kolumna2

, kolumna3

FROM Tabela1

WHERE ROWNUM <= liczba;

Interesujący artykuł? Podaj dalej!