Wykorzystanie parametru WHAT-IF

Power BI poza tworzeniem standardowych raportów świetnie sobie radzi z tworzeniem różnego rodzaju kalkulatorów. Aby posługiwać się zmiennymi wartościami, które może definiować użytkownik wykorzystujemy tzw. parametr WHAT-IF (co by było gdyby?? ). Jego utworzenie jest bardzo proste. Znajdziesz go na wstążce Modelling.
Po kliknięciu w New parameter pojawi się menu kontekstowe, w którym skonfigurujesz nowy parametr (screen poniżej). Wystarczy teraz zdefiniować jego nazwę, rodzaj danych, wartości graniczne oraz interwał. Wartość domyślną możemy predefiniować lub zostawić pustą. Po zaznaczeniu add slicer to this page i zatwierdzeniu, do naszej karty zostanie dodany fragmentator z polem wprowadzania i suwakiem, który pozwoli nam zdefiniować wartość nowego parametru.
Ponadto w naszym modelu zostanie utworzona tabela o nazwie parametru z jedną kolumną o tej samej nazwie co parametr, a także miara o tej samej nazwie z dopiskiem Value. Miara parameter value to nic innego jak odczyt wskazanego parametru.
Przejdźmy teraz do przykładu zastosowania (screen poniżej). Parametr Target utworzyłem do wyznaczenia celu sprzedażowego i wstawiłem miarę Target Value na wykres kolumnowo liniowy. Od teraz kiedy tylko zmienię wartość parametru target (obecna wartość 7M) to linia na wykresie odpowiednio przesunie się w górę lub w dół. Poza wykresem utworzyłem również tabelę z datami i wartościami sprzedaży, a także dodatkową miarą Target check.

Miara Target_check została oparta o logiczne wyrażenie, które sprawdza, czy została wybrana pojedyncza wartość z kalendarza. Jeśli tak, to ewaluowane jest wyrażenie, które sprawdza czy wartość sprzedaży jest wyższa od zadanego celu. Jeśli wyrażenie jest prawdziwe, to wyrażenie zwróci wartość „Passes target”, natomiast w przypadku fałszu zwróci wartość „Fails target”. Jeśli wyrażenie nie posiada pojedynczej danej z kalendarza, to zwróci wartość pustą. Ten ostatni zabieg został wykorzystany po to, aby nie dokonywać ewaluacji sumy sprzedaży za zadany okres (w tym przypadku zaznaczone w tabeli 7 miesięcy).

Target_check =
IF(
HASONEVALUE('Calendar'[Date_YYYYMM]),
IF(
[_CurrentSales]>Target[Target Value],
"Passes target","Fails target"),
BLANK()
)
To tylko prosty przykład wykorzystania parametru what-if. Zachęcam do wypróbowania na bardziej złożonych przykładach, np. zagnieżdżaniu w obliczeniach przy tworzeniu różnych kalkulatorów czy też prognoz.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!