SQL_BLOG#12

Wyrażenie DELETE

Wyrażenie DELETE używane jest aby usuwać istniejące rekordy z tabeli.

Wzór:

DELETE FROM Tabela1 WHERE warunek1;

Ważne! Użycie klauzuli WHERE determinuje jakie rekordy zostaną usunięte w zapytaniu DELETE. Jeśli klauzula WHERE zostanie pominięta w zapytaniu wszystkie rekordy z tabeli zostaną usunięte!

Przykład:

DELETE FROM tPracownicy WHERE Miasto =’Łódź’

Możliwe jest usunięcie wszystkich rekordów z tabeli nie usuwając jej. Oznacza to, że tabela zostanie zachowana wraz z jej strukturą, atrybutami i indeksami.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!