SQL_BLOG#11

Wyrażenie UPDATE

Wyrażenie UPDATE stosowane jest aby modyfikować istniejące rekordy w tabeli.

Wzór:

UPDATE Tabela1

SET kolumna1= wartość1, kolumna2= wartość2

WHERE warunek1;

Ważne! Bądź ostrożny podczas aktualizacji tabeli! Zauważ klauzulę WHERE w zapytaniu UPDATE. Komenda WHERE określa, które konkretnie rekordy powinny być zaktualizowane. W przypadku pominięcia klauzuli WHERE zostaną zmodyfikowane wszystkie rekordy w tabeli!

Klauzula WHERE określa ile rekordów zostanie zaktualizowanych.

Przykład:

UPDATE tPracownicy

SET NumerKierunkowy =’+48’

WHERE Kraj= ‘Polska’;

Interesujący artykuł? Podaj dalej!