SQL_BLOG#10

Wartości NULL

Wartość NULL oznacza pusty rekord. Jeśli pole w tabeli jest opcjonalne, oznacza to możliwość wprowadzenia rekordu bez podawania parametru w polu opcjonalnym. W takim przypadku rekord zostanie dodany do tabeli, natomiast puste pole przybierze wartość NULL.

Ważne! Wartość NULL jest różna od wartości zerowej lub pola zawierającego spację (blank). Pole z wartością NULL jest polem, które zostało opuszczone przy tworzeniu nowego rekordu.

Jak sprawdzić wartości NULL? Wartości null nie możemy filtrować operatorami logicznymi (=, <, <>). Przy wartośćiach NULL używamy parametru IS NULL lub IS NOT NULL.

Wzór:

SELECT kolumna1

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 IS NULL;

SELECT kolumna1

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 IS NOT NULL;

Operator IS NULL zwraca wartości puste z tabeli natomiast operator IS NOT NULL zwraca niepuste wartości.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!