SQL_BLOG#9

Wyrażenie INSERT INTO

Wyrażenie INSERT INTO używane jest, aby dodawać nowe rekordy do tabeli. Dane mogą być dodawane na dwa sposoby. Pierwszy z nich wymaga podania nazw kolumn a następnie wartości, które chcemy dodać.

Wzór:

INSERT INTO Tabela1 (kolumna1, kolumna2, kolumna3, …)

VALUES (wartość1, wartość2, wartość3, …);

Możesz także dodać wartości bez podawania nazw kolumn. W tym przypadku jednak musimy pamiętać o kolejności kolumn w naszym zbiorze, ponieważ SQL doda wartości zgodnie z ułożeniem kolumn w tabeli.

Wzór:

INSERT INTO Tabela1

VALUES (wartość1, wartość2, wartość3, …);

SQL pozwala również na dodawanie wartości tylko do konkretnych kolumn. Jeśli nie zadeklarujemy którejś z kolumn w naszym zapytaniu, SQL doda informacje tylko do wybranych przez nas kolumn, a niezadeklarowane kolumny w tabeli będą puste (null).

Wzór:

INSERT INTO Tabela1 (kolumna1, kolumna3)

VALUES (‘wartość1’, ‘wartość3’)

Interesujący artykuł? Podaj dalej!