SQL_BLOG#7

Operatory logiczne (AND, OR, NOT)

Komenda WHERE często jest wzbogacana o operatory logiczne. Operatory AND oraz OR używane są, aby filtrować na podstawie więcej niż jednego warunku.

  • Operator AND pokazuje rekord, który spełnia wszystkie warunki połączone tym operatorem
  • Operator OR pokazuje rekord, który spełnia chociaż jeden warunek połączony tym operatorem
  • Operator NOT pokazuje rekord, który nie spełnia wymienionego warunku w tym operatorze

Wzory:

SELECT kolumna1

, kolumna2

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 =’X’ AND kolumna2 =’Y’;

SELECT kolumna1

, kolumna2

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 =’X’ OR kolumna2 =’Y’;

SELECT kolumna1

, kolumna2

FROM Tabela1

WHERE NOT kolumna1 =’X’;

Oczywiście operatory logiczne można dowolnie ze sobą łączyć co wzbogaci nasze zapytanie i ograniczy liczbę rekordów do wymaganego minimum.

Przykład:

SELECT kolumna1

, kolumna2

FROM Tabela1

WHERE kolumna1 =’X’ AND (kolumna2 =’Y’ OR kolumna2 =’Z’)

Interesujący artykuł? Podaj dalej!