Foldery miar

Foldery miar – sposób na utrzymanie porządku w modelu

Praca z Power BI przy niewielkich modelach danych nie jest skomplikowana. Problemy zaczynają się zwiększać razem ze złożonością raportu, nad którym pracujemy. Dokładając coraz to nowe źródła danych zwiększamy jego objętość, dodajemy nowe tabele, nawiązujemy między nimi relacje, a także tworzymy nowe kalkulacje. Do tego kiedy nasz model zawiera już wiele tabel i miar nasz klient prosi o zmianę kilku obliczeń. W pewnej chwili zaczyna się to robić coraz trudniejsze ze względu na skalę rozwiązania. Aby efektywnie zarządzać zmianą w takich raportach ważne jest, aby utrzymywać odpowiedni porządek. Mowa tu nie tylko o przemyślanym modelu danych, skomponowanych widokach relacji, czy też jednorodnym nazewnictwem pól. Co zrobić z miarami jeśli znajdują się one w różnych tabelach? Z pomocą przychodzi rozwiązanie, w którym tworzymy tzw. „Tabelę miar”, a następnie organizujemy w niej foldery. Rozwiązanie jest banalne, a znacząco wpływa na komfort pracy z narzędziem szczególnie, gdy wdrażamy coraz to nowe funkcjonalności. Jak utworzyć tabelę miar? Nic prostszego – we wstążce Home wybierz manualne tworzenie tabeli ’Enter Data’ i nazwij tabelę np. „_Measures”. Nie dodawaj żadnego pola, niech to będzie po prostu pusta kolumna. Następnie dodaj tam swoją pierwszą miarę, a pustą kolumnę ukryj klikając na nią prawym przyciskiem myszy i zaznaczając Hide. Twój zestaw pól będzie wyglądał jak na poniższym ekranie.
Mamy już tabelę miar. Jest to pierwszy krok, do lepszej organizacji Twojej pracy z Power BI. Jaki jest drugi? Przejdźmy do organizacji miar w tabeli do folderów. Zauważ, że mam tutaj dwa rodzaje miar, ogólne – zawierające np. sumę sprzedaży, a także kumulatywne (_Total). Podzielimy je na dwa foldery: w folderze General umieścimy miary ogólne, natomiast w Totals umieścimy miary kumulatywne. Aby umieścić miary w folderach przejdź do kanwy modelu danych i trzymając klawisz CTRL zaznacz lewym przyciskiem myszy miary, które chcesz umieścić w jednym folderze, a następnie w polu 'Display folder’ wpisz nazwę folderu (w moim przypadku 'Totals’). Wszystko zobaczysz na zrzucie ekranu poniżej.
Ostatecznie zbiór moich pól wygląda jak poniżej.
Praca z na folderach miar jest zdecydowanie przyjemniejsza, ponieważ w późniejszych etapach jest nam o wiele łatwiej odnaleźć się w naszym modelu danych lub naprowadzić użytkowników, którzy przejmują rozwój raportu. Dzięki uporządkowanemu i przejrzystemu układowi pól zarządzanie zmianą jest o wiele prostsze dzięki czemu ograniczysz ryzyko wystąpienia błędów, a także zmniejszysz czas potrzebny na dokonanie zmian.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!