SQL_BLOG#6

Wyrażenie WHERE

Wyrażenie WHERE używane jest w zapytaniu, aby filtrować rekordy. Używając go uzyskamy wynik zapytania doprecyzowany dokładnie do naszych potrzeb.

Wzór:

SELECT kolumna1

, kolumna2

FROM Tabela1

WHERE warunek1;

Ważne! Wyrażenie WHERE może być używane nie tylko w SELECT, ale także w poleceniach UPDATE, DELETE, etc.

Filtrując konkretne pola należy pamiętać, że aby określić pole tekstowe używamy apostrofów (‘tekst’), natomiast wartości numeryczne możemy podawać bez dodatkowych oznaczeń.

Poniżej lista operatorów używanych podczas filtrowania za pomocą komendy WHERE:

= równy

> większy niż

< mniejszy niż

>= większy lub równy

<= mniejszy lub równy

<> różny (w niektórych wersjach SQL zamiast tego operatora używamy != )

BETWEEN – pomiędzy

LIKE szukaj według wzoru

IN używany do wylistowania konkretnych przypadków

Interesujący artykuł? Podaj dalej!