Wyrażenie SELECT DISTINCT

Wyrażenie SELECT DISTINCT używane jest aby pobrać tylko unikatowe (różne) wartości. Wewnątrz tabeli często zdarza się, że kolumny zawierają wiele duplikatowyh wartości. W celu inwestygacji danych często używa się polecenia DISTINCT, aby wylistować jedynie unikalne wartości.

Wzór:

SELECT DISTINCT kolumna1

FROM Tabela1;

Powyższe zapytanie pobierze zbiór wszystkich unikatowych wartości bez powtórzeń, które znajdują się w kolumnie1 w Tabeli1.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!