Wyrażenie SELECT

Wyrażenie SELECT jest używane, aby pobierać dane z baz danych. Dane są przechowywane w tabeli wynikowej nazywanej zbiorem wynikowym.

Wzór:

SELECT

Kolumna1

, kolumna2

FROM

Tabela1;

W powyższym wzorze wyrażenie kolumna1, kolumna2 oznacza nazwy pól tabeli użytej w wyrażeniu FROM.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!