SQL_BLOG#3

Składnia języka SQL

Bazy danych najczęściej zawierają więcej niż jedną tabelę. Tabele są identyfikowane poprzez ich nazwę i zawierają rekordy (wiersze) z danymi. Większość akcji dokonywanych na bazie danych jest wykonywanych poprzez zapytania SQL.

Zapamiętaj!

Komendy kluczowe dla SQL nie są podatne na wielkość liter! SELECT oznacza to samo co select.

Niektóre z systemów baz danych wymagają aby na końcu zapytania postawić średnik. Średnik jest standardowym sposobem na oddzielenie zapytań od siebie co pozwala na wysłanie kilku zapytań jednocześnie do serwera.

Najpopularniejsze komendy SQL

 • SELECT – wybierz dane z bazy
 • UPDATE – zaktualizuj dane w bazie
 • DELETE – usuń dane z bazy
 • INSERT INTO – wstaw nowe dane do bazy
 • CREATE DATABSE – utwórz nową bazę danych
 • ALTER DATABASE – edytuj bazę danych
 • CREATE TABLE – utwórz nową tabelę
 • ALTER TABLE – edytuj tabelę
 • DROP TABLE – usuń tabelę
 • CREATE INDEX – utwórz index (klucz wyszukiwania)
 • DROP INDEX – usuń index

Interesujący artykuł? Podaj dalej!