Relacyjne bazy danych

Relacyjne bazy danych są podstawą dla SQL oraz nowoczesnych systemów bazodanowych takich jak SQL Server, MySQL etc. Relacyjne bazy danych są przechowywane w objektach nazywanych tabelami. Tabela natomiast jest zbiorem ustrukturyzowanych rekordów w formie kolumn i wierszy.

Każda tabela jest podzielona na mniejsze jednostki nazywane polami. I tak na przykład tabela tPracownicy może zawierać pola np. NrPracownika, ImiePracownika, NazwiskoPracownika, NrTelefonu, itd. Pole jest kolumną w tabeli, której celem jest przechowywanie skonkretyzowanej informacji o każdym rekordzie w tabeli. Rekord, nazywany również wierszem jest indywidualnym wpisem, który istnieje w tabeli.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!