SQL_BLOG#1

Czym jest SQL?

SQL (Structured Query Language) jest językiem używanym do przechowywania, manipulacji, oraz odpytywania danych w bazach danych.

Wśród popularnych systemów baz danych wyróżniamy: MySQL, SQL Server, Microsoft Access, Oracle oraz wiele innych. 

Jakie są możliwości SQL?

  • Odpytywanie baz danych,
  • Tworzenie procedur w bazach danych,
  • Pobieranie danych,
  • Dodawanie danych do baz,
  • Tworzenie nowych baz danych,
  • Aktualizacja danych w bazie,
  • Usuwanie danych z bazy,
  • Tworzenie tabel wewnątrz bazy danych,
  • Nadawanie uprawnień do tabel, widoków, procedur,
  • Tworzenie widoków w bazie.

Pomimo że SQL jest standardem ANSI/ISO istnieje wiele różnych wersji języka. Na szczęście, aby być zgodnym ze standardami ANSI, wszystkie wspierają główne komendy, takie jak SELECT, UPDATE, WHERE itp. w zbliżonej formie. Ważne jest tutaj że większość aplikacji bazodanowych ma swoje własne rozszerzenia funkcji względem standardowego SQL.

Interesujący artykuł? Podaj dalej!